با اولین دستگاه فتوکپی ایرانی عهد نامه ترکمن چای چاپ شد

استفاده از دستگاه فتوکپی فقط برای رفع نیازهای آموزشی در مدرسه و همچنین برای نیازهای دفتر دبیرخانه و ریاست مؤسسه مجاز است.
کپی/چاپ با ماهیت شخصی اکیداً ممنوع است.

لطفاً توجه داشته باشید که مطابق قانون فعلی در مورد حمایت از حق چاپ (قانون 633/1941 ماده 68 – 171 بند 3؛ قانون 248/2000 “قوانین جدید برای حمایت از حق چاپ”، فرمان قانونی شماره 68/2003) فتوکپی کتاب/روزنامه/مجله بیش از 15% از کل صفحات محاسبه شده با در نظر گرفتن تعداد کل صفحات (شامل پیشگفتار و نمایه) مجاز نیست. حتی با کپی های جزئی ساخته شده در روزهای مختلف نمی توان از محدودیت 15 درصد تجاوز کرد.

دستگاه فتوکپی از جمله دستگاه های بسیار پرفروش می باشد.

در هر صورت کپی کردن کل یک فصل مجاز نیست حتی اگر تعداد کل صفحات کمتر از 15 درصد باشد.

 

نکات مفیدی که باید در آیین نامه گنجانده شود

معلمان موظفند تا حد امکان از چاپ دو رو استفاده کنند و فقط در مواقع ضروری از فتوکپی استفاده کنند تا مصرف کاغذ کاهش یابد.

حداکثر سقف فتوکپی بر اساس موضوع تدریس محاسبه و در تعداد کلاس ها ضرب می شود.

محاسبه بر اساس سال تحصیلی انجام می شود: سه ماهه، چهار ماهه و پنج ماهه.

استفاده از دستگاه کپی

استفاده مستقیم به همکاران مسئول سرویس واگذار می شود که بدون مجوز مدیر، اداره کل یا همکاران مدیریت و روسای مجتمع قادر به پاسخگویی به درخواست ها نخواهند بود.

هیچ کس دیگری نمی تواند خودش استفاده را ادامه دهد، مگر مجوزهای خاص و گاه به گاه از طرف مدیر یا همکارانش یا از DSGA.

بدیهی است که استفاده از ماشین ها برای استفاده شخصی و/یا خصوصی مجاز نیست.

از آنجایی که هزینه نگهداری ماشین آلات و همچنین هزینه کاغذ زیاد است، استفاده آموزشی از فتوکپی ها باید به روشی محتاطانه و منطقی انجام شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.